Bitcoin Mining

Hvad er Bitcoin Mining?

Bitcoin Mining er den proces, som sætter nye Bitcoins i omløb. Det er også et begreb som dækker over verificeringen af nye transaktioner i netværket. Dette er de to bærende grunde til, at Bitcoin Mining er en kritisk komponent i vedligeholdelsen og udviklingen af blockchains. Bitcoin er blevet til en decentraliseret kryptovaluta, da der ikke er nogen central myndighed, som overvåger eller regulerer arbejdet. Fordi blandt andet minearbejdet, men også legitimeringen og overvågningen af Bitcoin transaktioner, er spredt udover hele verden, er hele opsætningen af Bitcoin og Bitcoin Mining blevet decentraliseret. Men når der tales om Bitcoin Mining, så refereres der ikke til den klassiske format for at minedrift. 

Sådan fungerer Bitcoin Mining

Bitcoin Mining udføres ved hjælp af sofistikeret hardware, som beregner og løser matematik problemer lynhurtigt. I bund og grund handler det om, at den første computer, som finder løsningen på matematik problemet, tildeles den næste blok af Bitcoins, og herefter starter processen på ny. 

Udvindelsen af kryptovaluta er omhyggelig og dyr. Dog har minearbejdet vakt stor interesse hos mange, da minearbejdere bliver belønnet for deres arbejde med såkaldte krypto tokens. Der kan derfor være mange penge i at mine Bitcoins, men før du begynder at investere i tid og udstyr, bør du altid læse mere om minedrift på Cryptoex.dk, for at vurdere om det virkelig er noget for dig. 

Derfor bør du overveje Bitcoin Mining

Hvis du overvejer at blive minearbejder for Bitcoin, så har du mulighed for en god belønning. Ved minedrift kan du tjene kryptovaluta, uden du selv skal investere dine penge. Som Bitcoin minearbejder modtager du nemlig Bitcoin som belønning, hver gang du gennemfører blokke af verificerede transaktioner, som herefter føjes til selve blockchain teknologien. Udbetalingen fungerer således, at den minearbejder, som først opdager løsningen på et komplekst matematik problem, vil blive udbetalt Bitcoins. Sandsynligheden for at være den minearbejder, som opdager løsningen, er baseret på den samlede total af minearbejdere i netværket. Med andre ord: Jo færre minearbejdere, jo større er dine chancer. Arbejdet som minearbejder er dobbeltsidet, og kan indeholde to dele: Verificere transaktioner, og frigive ny kryptovaluta i omløb.

Arbejdet som Bitcoin minearbejder: Verificering af transaktioner

Hvis du står for at verificere transaktioner, så får du din løn for dit arbejde som revisor. I bund og grund sørger Bitcoin minearbejdere for at verificere legitimiteten af alle Bitcoin transaktioner. Dette er blevet skabt for at holde transaktioner med Bitcoin reelle, og dette sørger for at minearbejdere kan forhindre dobbelt forbrugs problemet. 

Dobbelt forbrug sker, når en Bitcoin ejer ulovligt anvender den samme Bitcoin to gange. Dette problem er ikke særligt gældende for fysiske kontanter, for når først du har givet din 100 krones seddel i butikken, så har du ikke længere dine 100 kroner. Men med kryptovaluta er det anderledes. Ejeren af Bitcoin kan lave en kopi af deres digitale token og sende det til andre parter. Derfor sidder en Bitcoin minearbejder og tjekker transaktioner for at sikre, at brugere ikke forsøger at anvende den samme bitcoin flere gange. 

Arbejdet som Bitcoin minearbejder: Finde det rigtige svar først

Hvis du står for at frigive ny kryptovaluta i omløb, så får du din løn for at komme frem til det rigtige svar først. Processen kaldes proof-of-work og fungerer således, at du skal være den første minearbejder, som enten kommer frem til det rigtige svar på et matematik problem, eller det nærmeste svar på et numerisk problem. 

Det kan måske lyde overvældende og meget teknisk, men det kræver som sådan hverken avanceret matematik eller svære beregninger. Dét som minearbejdere i bund og grund prøver at være den første til at gøre, er at komme med 64 cifret hexadecimalt tal, også kaldes et ‘hash’. Dette skal enten være mindre end eller lig med det endelige ‘hash’ mål. Oftest kommer dette i bund og grund fra gætværk. Arbejdet er ofest et spørgsmål om gætværk eller tilfældigheder, men fordi det samlede antal mulige gæt for hver problemstilling er i en størrelsesorden af milliarder, så er det et utroligt svært arbejde. Samtidig er det gældende, at jo flere minearbejdere, der tilslutter sig mine netværket, jo flere mulige løsninger kommer der. Det kræver derfor stor computerkraft at kunne gennemarbejde en ‘hash’. Derudover baserer din success sig på hvor høj en ‘hash rate’ du har, hvilket måles i enten giga hashes per sekund (GH/s) eller i tera hashes per sekund (TH/s). 

Hvad kan man tjene som Bitcoin minearbejder?

Cirka hvert fjerde år halveres belønningen for Bitcoin minedrift. Denne tendens kan spores tilbage til 2009, hvilket var året hvor Bitcoin for første gang blev udvundet. Dengang ville minedrift af én blok give dig 50 Bitcoin tokens, forkortet BTC. I 2012 blev dette tal halveret til 25 BTC og i 2016 blev dette tal igen halveret til 12,5 BTC. I 2020 blev det igen halveret,denne gang til 6,25 BTC.

Du kan konstant udregne din potentielle belønning ved at tage Bitcoins fulde værdi og multiplicere dette med en tokens værdien. Så for eksempel i januar 2022, hvor prisen på én Bitcoin var omkring 278.300 kroner og værdien for en token var 6,25, ville du tjene omtrent 1.7 millioner kroner for at fuldføre én blok (278.300 * 6,25). 

Dette skal du bruge for at kunne arbejde som minearbejder for Bitcoin

For at kunne arbejde som Bitcoin minearbejder skal du enten bruge en GPU (graphics processing unit) eller et applikationsspecifikt integreret kredsløb (ASIC) for at opsætte mine arbejdet. Bitcoin har sat et mål om at få produceret én blok hvert tiende minut. Dette er for at sikre, at blockchainen fungerer uden problemer, så dens evne til at behandle og verificere transaktioner holdes i top. 

Jo flere deltagere der er i et mine netværk, jo hurtigere bliver der produceret en blok. Fordi der er stor konkurrence blandt minearbejdere, så er der behov for at have stor computerkraft, for at kunne følge med. En helt almindelig computer vil altså ikke kunne bruges, hvis du vil arbejde som minearbejder. Sværhedsgraden af at finde den rette løsning stiger naturligvis, jo flere der arbejder, sa sværhedsgraden øges for at holde produktionen stabil. Det er derfor vigtigt, at du har kraftfuldt computerudstyr, som kan arbejde med den enorme data, som denne process kræver.